1 Out 2018                   

Marido: Ruy Arcadio Lucchesi #1374
Pai: Antonio Jose Lucchesi #1373 Mãe: Higyna Pezzi #1338 (1895 - 1960)
Esposa: Leda Zanotto #1379
Pai: Mãe:
+ M Criança 1: Eluyr Mario Lucchesi #1380 Esposa: Onira Lemos #1385
M Criança 2: Elmir Antonio Lucchesi #1381
+ M Criança 3: Eraldo Lucchesi #1382 Esposa: Olga M. Fonseca #1394
+ F Criança 4: Ana Maria Lucchesi #1383 Marido: Alcides M. Veronese #1398
+ M Criança 5: Norly Orozimbo Lucchesi #1384 Esposa: Eliana Granzotto #1404
Índice de nome